NEAT/Oschin Asteroid Detections

Asteroid Designation NEAT name
04665      GIX7QT 
T1S4843    GIXGA2 
00570      GIXJKR 
J99G19Q    GIXGVR 
08329      GIXICC 
J99F00X    GIX8A9 
J99L28U    GIXJKH 
10898      GIXJKI 
T2S3088    GIXJKQ 
02393      GIX7QS 
00082      GIXGA1 
J99B14H    GIXICB 
J99G21Z    GIXC0U 
J99J57A    GIXJKL 
J96V17K    GIXJKZ 
10489      GIX8AB 
04267      GIXJKV 
10352      GIXFS3 
J90Q04X    GIXC0S 
J99J13S    GIXJK9 
J99JD1J    GIXJKM 
J96H12Y GIXICA 
3197 GIXAB4 
3403 GIXC0R 
J99J75Q GIXGA0 
J99F07C GIX7QR 
J99L31W GIXJKD 
J99L29R GIXJKN